My familyRodzinę ma się jedną. Jedną? Tylko i aż.

Spotkanie w czasie Wielkanocy.Dzielenie sie jajkiem, uroczyste spotkanie w gronie, w którym widujemy się 2 razy do roku.
Porządek świąteczny.