portrety rodzinne


Poszukiwałem nieco innej perspektywy.

to było w Pobyłkowie na przełomie roku