Kiedy pojawia się nowy członek rodziny, wszyscy szukamy na nowo swojego miejsca, oswajamy się i uczymy kochać w jeszcze inny sposób.
Spotkanie z synem

Jestem ja, jesteś Ty