Rumunia

Cygański osioł (prawdopodobnie, a może po prostu niczyj?) wśród sterty wszelkiego śmiecia w tym niezwykłym kraju, jakim jest Rumunia. W ten sposób moja wyobraźnia każe mi się dystansować do tego, co było podczas podróży.
To zdjęcie jest wstępem.