Performeria w parku na Rakowcu


spacer z zawiązanymi oczami - poczuj park wszystkimi zmysłami

na koniec spaceru - portret - pamiątka

copyleft - 2can photos