W MAŁEJ KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ, w odsłonie uniwersyteckiej, opublikowany jest mój fotograficzny esej o Uniwersytecie.